lunes, 3 de mayo de 2010

Concurso As preguntas encadeadas


Solución á terceira pregunta: A catedral é a de Ourense. Comenzouse a construír no século XII seguindo o estilo románico. Outra vez descubriron a resposta: Miguel López (3ºB), Pilar Pérez (4ºB), Nieves Rodríguez (4ºA) e Lucía Rodríguez (4ºB)


4ªPregunta: No século XII configuráronse as nacionalidades peninsulares. Que reino xorde agora?