lunes, 26 de abril de 2010

Concurso As preguntas encadeadas


Solución á segunda pregunta: O autor do prólogo de Seis poemas galegos foi Blanco-Amor e a súa primeira novela, La catedral y el niño.
De novo averiguaron a resposta: Miguel López (3ºB), Pilar Pérez (4ºB), Nieves Rodríguez (4ºA) e Lucía Rodríguez (4ºB).

3ªPregunta: Blanco-Amor escribiu La catedral y el niño pensando na catedral dunha cidade galega. En que século comezou a construción desta catedral? A que estilo artístico pertence?