miércoles, 12 de mayo de 2010

Concurso As preguntas encadeadas


Solución á cuarta pregunta: A resposta era o reino de Portugal. A Miguel López, Pilar Pérez, Nieves Rodríguez e Lucía Rodríguez xa só lles quedan tres preguntas por responder.

Quinta pregunta: En Portugal, que hoxe xa non é reino senón república, existen varios espazos naturais protexidos, pero só un deles ten a categoría de Parque Nacional. Cal é?