viernes, 7 de octubre de 2016

ESTUDAMOS E COMENTAMOS OS RESULTADOS DA ENQUISA

A finais do curso anterior elaboramos unha enquisa que lle pasamos aos usuarios da Biblioteca. Non houbo tempo de revisar os resultados daquela. Agora, despois do seu estudo chegamos ás seguintes conclusións:

CONCLUSIÓNS

Fan falla estudos máis potentes que impliquen a todos os membros da comunidade escolar pero, desta primeira aproximación que facemos para coñecer a nosa biblioteca e a opinión entre os usuarios alumnos de E. Primaria e de ESO, podemos concluír:
Un bo coñecemento tanto de actividades que programa a biblioteca como da infraestrutura.
En xeral, un alto grado de satisfacción dos nosos usuarios en todos os aspectos nos que foron preguntados.
A demanda de actualizar os fondos non só de títulos, tamén de formatos (ebooks, Cds, películas...) e facilitar o préstamo e o acceso a eles.
A necesidade de buscar camiños que permitan unha participación, unha presencia máis activa na toma de decisión, a adquisición dun maior protagonismo do noso alumnado.