miércoles, 2 de diciembre de 2015

TRABALLO: CLASIFICANDO FOLLAS

Os alumnos/as de 5º de E.P. saíron ao patio do colexio acompañados pola súa profe para coñecer as árbores que hai no mesmo. Recolleron follas de cada unha das árbores  para secalas e logo clasificalas. O outro motivo da sáida foi que aprendesen o nome das árbores e que soubesen recoñecelas polas súas follas.
Seguidamente buscaron información sobre a forma de clasificar as follas: polo peciolo, polo limbo, polo borde...


O seguinte paso foi clasificar as follas que secaran nunhas fichas dadas pola profe.