miércoles, 2 de diciembre de 2015

A HISPANIA ROMANA

Os alumnos e alumnas de 5º de E.P. fixeron un proxecto de investigación sobre a Hispania Romana.
Nunha primeira fase buscaron información sobre os pobos que habitaban a Península antes da chegada dos romanos. Con esta información elaboraron unha presentación de diapositivas e expuxeron o seu traballo aos alumnos/as de 6º de E.P.

A segunda fase do traballo consistiu en buscar información sobre as fases da conquista romana, a organización territorial, a sociedade hispanorromana e o legado artístico que nos deixaron os romanos.
Coa  información obtida elaboraron por grupos diferentes murais e expuxeron o seu traballo aos seus compañeiros.