martes, 4 de junio de 2013

Concurso "As preguntas encadeadas"

     Iniciamos o concurso partindo da solución da última edición do concurso:
                Tres cantos fúnebres por Kosovo é o título da novela de Ismaíl Kadaré.

1ªpregunta
O inicio do capítulo 4 desta novela sitúase na capital de certo país. Que mandatario decidiu que esa cidade se convirtise na capital da nación?