miércoles, 20 de junio de 2012

Concurso As preguntas encadeadas

3ªpregunta:
Macedonia limita ao Oeste cun país que é a patria dun prestixioso novelista actual. Este novelista acadou o Premio Príncipe de Asturias das Letras en 2009 e vive entre a capital do seu país e París. Cal é o seu nome?