lunes, 1 de junio de 2009

Concurso As preguntas encadeadas

Alemaña, Francia, Italia, Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo foron os firmantes do Tratado de Roma.

6ª Pregunta: Nun deses países, filmou un cineasta español unha película muda en branco e negro que se estreou no ano 1928. Como se titulaba ese filme? Quen era o director?

(O prazo para entregar a resposta remata o venres 5)